хотел консулт

Управление на приходите и разходите
izteglen fayl (14)

Управлението на приходите и разходите на хотела е най-важният фактор за постигане на очакваните печалби. Американците използват термина “ревеню мениджмънт“, чието значение описват като “комплекс от стратегии и тактики за увеличаване на приходите с цел повишаване доходността на определен бизнес (в нашия случай – хотел)”. Това може да бъде постигнато чрез постоянен стремеж да се продава правилната стая на правилния клиент в правилното време за правилната цена и в правилния пакет. За да се получи това обаче, трябва да могат да се предвиждат действията и желанията на клиентите на микропазарано ниво.

Основни цели на ревеню мениджмънта:

Увеличение на приходите на хотела както от продажбата на стаи, така и от останалите услуги, които той предлага;
– Разработване на устойчива политика за ценообразуване и избягване на т.нар. ценови войни;
– Да спомогне за оптимизирането на оперативните разходи;
– Да спомогне за взимането на верни стратегически решения пряко рефлектиращи върху приходите и разходите на хотела;
– Поддържане на комуникация с всички отдели на хотела и/или корпоративните офиси;
– Откриване и преодоляване на слабостите;
– Постигане на конкурентно ниво.

Ако искате да преминете от “правя всичко това” към “правя всичко това добре”, то ви е нужен качествен ревеню мениджмънт в хотела. За това не се колебайте да се свържете с нас, за да изготвим за вас най-добрия дългосрочен план за развитие на приходно-разходната дейност на вашия хотел. Защото целта на нашия бизнес е да помага на вашия бизнес.