Хотел консулт

препоръки

отзиви

С настоящата референция изразяваме благодарността си към екипа на г-н Леонов за професионализма и уменията и за работата им със специфични изисквания. „ТДМ“ EООД е фирма, специализирала се в производството, вноса, дистрибуцията и продажбата на мебели, която обслужва клиенти с разнообразна сфера на дейност. С екипа на г-н Леонов работим от 2012 г. През този период на съвместна работа, ние изпълнихме множество малки и големи проекти, свързани с интериорния дизайн. Никога не сме имали забавяне или проблеми както с логистиката, така и с финансовите аспекти на нашето сътрудничество. На драго сърце бихме препоръчали работата с Хотел Консулт и неговия управител г-н Виктор Леонов.
TDM TDM Furniture
С настоящата референция изразяваме благодарността си към екипа на г-н Леонов за професионализма и уменията и за работата им със специфични изисквания. „ТДМ“ EООД е фирма, специализирала се в производството, вноса, дистрибуцията и продажбата на мебели, която обслужва клиенти с разнообразна сфера на дейност. С екипа на г-н Леонов работим от 2012 г. През този период на съвместна работа, ние изпълнихме множество малки и големи проекти, свързани с интериорния дизайн. Никога не сме имали забавяне или проблеми както с логистиката, така и с финансовите аспекти на нашето сътрудничество. На драго сърце бихме препоръчали работата с Хотел Консулт и неговия управител г-н Виктор Леонов.
TDM TDM Furniture