хотел консулт

Стандарти и оперативни процедури (SOP's)
izteglen fayl (3)

Стандартно оперативна процедура (SOP) е набор от написани инструкции, които документират рутинната или повтаряемата дейност, следвана от хотела. SOP спомага за поддържането на качеството на обслужването и стандарта на вашия хотел. Развитието и използването на SOP е важна част от една успешна качествена система, която предоставя на ръководството информация как да извършва дадена дейност правилно и утвърждава качеството на получените продукти. Задължително е за всеки новонает член в хотелския персонал да премине през обучение за стандартната оперативна процедура на хотела – SOP. Хотел Консулт може да ви помогне да построите и утвърдите ваши лични стандарти за вашия хотел.