хотел консулт

Програма "Таен клиент"
izteglen fayl (12)

За да бъде успешен вашият хотел, трябва да се стремите да поддържате на постоянно високо равнище удовлетвореността на своите клиенти. А това може да стане само ако знаете какво е вашето ниво и разберете реално кои са слабите ви места. За това препоръчваме програмата ни “Таен клиент” като едно от най-ефективните средства за мониторинг на начина на обслужване на всеки хотел.

Тайният клиент е най-добрият инструмент за наблюдение на качеството на обслужване и на работата на служителите, защото е в пряк контакт с клиентите. Това е човек, който изглежда, звучи и действа като типичен гост на хотела, но по време на посещението си той стриктно следи и оценява отношението и помощта, които получава от персонала от гледна точка на потребителя. След като извърши зададената задача, тайният клиент попълва предварително създаден въпросник и отбелязва изпълнението на конкретни дейности, които собствениците на хотела желаят да контролират.

Благодарение на програмата ни “Таен клиент” вие ще:
– измерите и подобрите качеството на потребителското си обслужване;
– идентифицирате слабите места във взаимоотношенията си с клиентите;
– стандартизирате дейността на персонала си;
– измерите и подобрите представянето на персонала си и ще обвържете заплащането му с реално извършената от него работа;
– подобрите ефективността на вътрешно-фирмените процеси и процедури;
– мотивирате персонала си и непрекъснато ще го обучавате.