хотел консулт

Продажби и стратегическо планиране
izteglen fayl (2)

В основата на добрите продажби стоят две важни точки, които трябва да бъдат основни звена на всеки добър хотелски мениджмънт – планирането и стратегията.

Дългосрочно планиране
Факт е, че най-честата грешка, която мениджърските екипи на много хотели по света допускат, е че пренебрегват дългосрочното планиране. Това се получава заради преследването на бързи резултати, които най-често са изключително недълготрайни. А истината е, че един стратегически изграден и добре обмислен дългосрочен план може да ви помогне да изплувате сред морето от конкуренция и да ви превърне от “един от многото” в “един сред многото”.

Добре обмисленият план определя дейностите на хотела спрямо ресурсите, които той има в наличност – парични средства, човешки ресурси, пространство и оборудване, необходими за постигането на поставените цели. С други думи, планирането е проектиране на желаното бъдеще и определяне на ефективните начини за неговото постигане.

Правилна стратегия
„Повечето стратегии са изградени върху определени вярвания относно бъдещето. За съжаление, бъдещето е силно непредсказуемо”. Това е основното противоречие, с което се сблъсква всеки хотел или резорт, когато изгражда своята стратегия. Неоспорим факт обаче е, че ролята на стратегиите в модерните хотели нараства все повече. Не бива да забравяте, че един хотел работи успешно, ако неговият мениджмънт е способен да предвиди правилно бъдещите събития.

Ако не сте сигурни откъде да започнете, не се колебайте да се свържете с нашия екип, за да вземем заедно правилните стратегически решения за успеха на вашия хотел.