хотел консулт

Предимства на брандовата идентичност
izteglen fayl (8)

Брандовата идентичност може:

– да ви отличи от вашите конкуренти;
– да даде известност на барда ви;
– да репрезентира целите, които брандът ви си е поставил;
– да установи синхорон между всички комуникационни методи;
– да мотивира вашите работници;
– да привлича клиенти.

 

Силната брандова идентичност води до:

брандова лоялност и доверие от страна на клиентите;
– предпочитане на бранда;
високо ниво на доверие;
– добра финансова възвръщаемост.