хотел консулт

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ
izteglen fayl (1)

“Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” по мярка 6.4 (2014-2020)

Очакван прием на проекти по мярка 6.4. – Ноември 2017 г.

Бюджет: 50 200 000 евро

 

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 

  • Развитие на селски туризъм: 

Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително къщи за гости, къмпинги и съоръжения, домове за стари хора, рехабилитационни центрове и санаториумии т.н.);

Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);

Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.

 

 

Хотел Консулт предоставя консултантски услуги по мярка 6.4.

 

“Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

 

Консултантски услуги които предлагаме:

 

  • ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ

 

  • КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ Нa ОБЕКТА

 

  • ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА

 

Ще се радваме да бъдем ваши партньори в реализирането на вашите инвестиционни намерения.