хотел консулт

Категоризация на хотели
izteglen fayl (3)

Категоризацията на хотелите в България и прилежащите към тях заведения за хранене е задължителна, независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението им. Извършва се в съответствие със Закона за туризма и Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

Категориите на хотелите в България са: една звезда, две звезди, три звезди, четири звезди и пет звезди.

Също така се разработи и независима категоризация на хотелите и заведенията. Тя е дело на Българската асоциация на експертите в туризма.  Кои са ползите за хотелите категоризирани по Независимата доброволна категорийна система „БЪЛГАРСКИ ХОТЕЛСКИ СТАНДАРТ”. 

 1. Категорията на заведенията по системата „БЪЛГАРСКИ ХОТЕЛСКИ СТАНДАРТ” са разработени в хармония с последните тенденции в областта на хотелиерското предлагане, категоризацията и световните практики в оценяването на настанителната леглова база.
 2. В категоризираните по системата „БЪЛГАРСКИ ХОТЕЛСКИ СТАНДАРТ” заведения, се отчитат отделните елементи на предлагането във всеки сегмент, а категорията на обекта се определя, не по минимални задължителни изисквания (както е в държавната категоризация), а като сбор точки от всички елементи, в резултат от което, на настанителното заведение може да бъде определена по-висока категория, което е голямо предимство при рекламиране и офериране на вътрешните и международни туристически пазари и борси, в Интернет, и в печатните издания.
 3. Категорийните символи на системата „БЪЛГАРСКИ ХОТЕЛСКИ СТАНДАРТ” са изключително отличими, атрактивни и разпознаваеми, и поставени на входа и Рецепцията, са допълнителна реклама за настанителните заведения. Гостите ги виждат, разпознават, свикват с тях, и в съчетание с положителните отзиви от престоя, ги търсят…
 4. Към категорията на хотелите могат да бъдат добавени определения и символи изразяващи надграждащи нива на предлагане (качество) към основната категория, което ги определя като най-добри в своята категория.
 5.  За изразяване на надграждащи материални нива на предлагане (строителство, обзавеждане и оборудване), към всички категории хотелски заведения – символа (+, ++).
 6.  За изразяване на надграждащи нематериални нива на предлагане (услуги и обслужване) към всички категории хотели:
 • категория една звезда – добър хотел
 • категория две звезди – стандартен хотел
 • категория три звезди – комфортен хотел
 • категория четири звезди – луксозен хотел
 • категория пет звезди – хотел де лукс

Системата за категоризиране „БЪЛГАРСКИ ХОТЕЛСКИ СТАНДАРТ”, не противоречи на държавната Наредба за категоризиране на средствата за настаняване…. напротив, тя допълва и оптимизира натрупания теоретичен и практически опит в категоризацията и повишава заетостта на хотелите.

Системата за категоризиране „БЪЛГАРСКИ ХОТЕЛСКИ СТАНДАРТ”, е регистрирана с авторско право. Съгласувана с МТ, а така също и с (КЗК) Комисията за защита на потребителите.

Експертите на Хотел Консулт могат да ви съдействат в процеса на категоризиране както в съответствие със Закона за туризма и Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, така и по Независимата доброволна категорийна система „БЪЛГАРСКИ ХОТЕЛСКИ СТАНДАРТ”.