хотел консулт

Брандова стратегия
izteglen fayl (6)

Брандовата стратегия е формален план, използван от бизнеса, за да създаде определена представа за себе си в очите на настоящите и на потенциалните си клиенти.

Трябва винаги да помните, че брандът е това, което потребителите си мислят за него. Или казано с други думи, всеки бизнес може и да се опитва да се позиционира, но в крайна сметка позиционирането се случва в умовете на клиентите. А позицията, която ще заемете, зависи само опита и сблъсъка, който хората имат с вас и вашите услуги – впечатленията както от брандовите послания, така и от самият продукт, средата, в която го предлагате, по какъв начин и с какви средства защитавате своите продукти и услуги и т.н. А колкото аудиторията е по-уверена в бранда, толкова по-силен е той!

Ако се колебаете откъде да започнете и се нуждаете от помощ, за да вземете най-доброто решение за бизнеса си – свържете се още сега с нас. Ние наблягаме на това, което има значение!