Предимства на брандовата идентичност

Брандовата идентичност може: - да ви отличи от вашите конкуренти; - да даде известност на барда ви; - да репрезентира целите, които брандът ви си е поставил; - да установи синхорон между всички комуникационни методи; - да мотивира вашите работници; - да привлича клиенти.   Силната брандова идентичност води до:...

Брандова насоченост

Най-точната характеристика на бранда е, че той всъщност не е нито физически обект, нито пък е субект, способен самостоятелно да излъчва послания. По самата си същност брандът е идея, той е адресант на обещание за придобиване на ползи с някаква стойност. Не случайно е определян като новия тотем или мит на...

Брандова стратегия

Брандовата стратегия е формален план, използван от бизнеса, за да създаде определена представа за себе си в очите на настоящите и на потенциалните си клиенти. Трябва винаги да помните, че брандът е това, което потребителите си мислят за него. Или казано с други думи, всеки бизнес може и да се опитва да...

Концепция за развитие на хотела

Концепцията за развитие на хотела ще ви помогне да разширите възможностите си и ще ви служи като фундамент за всички други сфери като архитектура и интериорен дизайн. Концепцията ще предаде на гостите ви опита, настроението и идентичността на хотела, както и техническите съображения, които се изискват, за да бъде тя...

Уеб дизайн

Добрият уеб дизайн може да бъде силен инструмент за установяване на вашия бранд. В хотелския бизнес уеб сайтът дава шанс да се презентират услугите и атмосферата, които хотелът предлага на гостите си. Каква трябва да бъде добрата уеб страница? Иновативен дизайн съобразен с най-новите тенденции с възможност за добавяне на...

Категоризация на хотели

Категоризацията на хотелите в България и прилежащите към тях заведения за хранене е задължителна, независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението им. Извършва се в съответствие със Закона за туризма и Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения Категориите на хотелите в...

Менторска програма за Управители

Фирма Хотел Консулт предлага уникална възможност, чрез която ще може да се справите с предизвикателствата в управлението във Вашия хотел. Ние можем да Ви предоставим консултанти и да напътстваме вашия управленски екип през работния процес, като не нарушаваме работната дисциплина. Можем да се погрижим за ежедневните задачи и дейности. Нашите консултанти съветват и доставят своята експертиза на всички управленски нива в...

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

"Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" по мярка 6.4 (2014-2020) Очакван прием на проекти по мярка 6.4. – Ноември 2017 г. Бюджет: 50 200 000 евро   Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:   Развитие на селски туризъм:  Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително къщи...

Мениджърски стилове и типове мениджмънт на екипи

Стилът на ръководство на мениджъра представлява симбиоза между неговите знания, умения, качества, начин на взаимодействие със служителите и методите на работа, които предпочита. Всички тези елементи, разбира се, могат да бъдат изключително разнообразни, заради което са предпоставка за наличието на много, разнородни и строго индивидуални мениджърски стилове. Но независимо от...

Работната ръка и недостигът на квалифицирани кадри

Проблемът с липсата на квалифицирани кадри, а понякога и с недостига на работна ръка е все по-често срещано явление у нас. Това се усеща в почти всички сектори - транспорт, обществено хранене, търговски вериги, услуги, като едни от най-страдащите от тях са туризмът и хотелиерството. Когато българите отидат на почивка...