Services

Services

Hotel Categorization

Категориите на хотелите в България са: една звезда, две звезди, три звезди, четири звезди и пет звезди.

Също така се разработи и независима категоризация на хотелите и заведенията. Тя е дело на Българската асоциация на експертите в туризма.  Кои са ползите за хотелите категоризирани по Независимата доброволна категорийна система „БЪЛГАРСКИ ХОТЕЛСКИ СТАНДАРТ”. 

  1. Категорията на заведенията по системата „БЪЛГАРСКИ ХОТЕЛСКИ...


Foreign visits in Bulgaria for the past 3 years

  • 2015
  • 2014
  • 2013

Foreign visits in Bulgaria from European Union for the past 3 years

  • 2015
  • 2014
  • 2013

Foreign visits in Bulgaria from other countries for the past 3 years

  • 2015
  • 2014
  • 2013