Предимства на брандовата идентичност

Брандовата идентичност може:

- да ви отличи от вашите конкуренти;
- да даде известност на барда ви;
- да репрезентира целите, които брандът ви си е поставил;
- да установи синхорон между всички комуникационни методи;
- да мотивира вашите работници;
- да привлича клиенти.

 

Силната брандова идентичност води до:
- брандова лоялност и доверие от страна на клиентите;
- предпочитане на бранда;
- високо ниво на доверие;
- добра финансова възвръщаемост.