Услуги

Услуги

Управление на приходите и разходите

Управлението на приходите и разходите на хотела е най-важният фактор за постигане на очакваните печалби. Американците използват термина "ревеню мениджмънт", чието значение описват като "комплекс от стратегии и тактики за увеличаване на приходите с цел повишаване доходността на определен бизнес (в нашия случай – хотел)". Това може да бъде постигнато чрез постоянен стремеж да се продава правилната стая на правилния клиент в правилното време за правилната цена и в правилния пакет. За да се получи това обаче, трябва да могат да се...


Посещения на чужденци в България за последните 3 години

  • 2015
  • 2014
  • 2013

Посещения на чужденци в България от Европейски Съюз за последните 3 години

  • 2015
  • 2014
  • 2013

Посещения на чужденци в България от други държави за последните 3 години

  • 2015
  • 2014
  • 2013