Услуги

Услуги

Брандова идентичност

Брандингът е причината за успеха на вашия хотел. Няма значение дали той е малък, среден или голям, дали предлага само стаи или и други екстри - щом работите с клиенти, брандингът ви е необходим.

Какво е брандинг?

Брандингът представлява процеса на отличаване на вас и вашата дейност от цялото море от конкуренция. Това е стратегия за визуално и психологическо представяне на вашия бизнес, чрез което клиентите да се научат да ви асоциират и да изберат вас пред останалите. Вашият брандинг е лицето, което искате те да запомнят, и качествата, върху които искате да...

Предимства на брандовата идентичност

Брандовата идентичност може:

- да ви отличи от вашите конкуренти;
- да даде известност на барда ви;
- да репрезентира целите, които брандът ви си е поставил;
- да установи синхорон между всички комуникационни методи;
- да мотивира вашите работници;
- да привлича...

Брандова насоченост

Най-точната характеристика на бранда е, че той всъщност не е нито физически обект, нито пък е субект, способен самостоятелно да излъчва послания. По самата си същност брандът е идея, той е адресант на обещание за придобиване на ползи с някаква стойност. Не случайно е определян като новия тотем или мит на съвременното "племе", тъй като е наситен с кодове и задава модели на поведение, които клиентите трябва веднага да разпознават.

Заради това е...

Брандова стратегия

Брандовата стратегия е формален план, използван от бизнеса, за да създаде определена представа за себе си в очите на настоящите и на потенциалните си клиенти.

Трябва винаги да помните, че брандът е това, което потребителите си мислят за него. Или казано с други думи, всеки бизнес може и да се опитва да се позиционира, но в крайна сметка позиционирането се случва в умовете на клиентите. А позицията, която ще заемете, зависи само опита и сблъсъка, който хората имат с вас и вашите услуги – впечатленията както от брандовите послания, така и от самият продукт, средата, в която...


Посещения на чужденци в България за последните 3 години

  • 2015
  • 2014
  • 2013

Посещения на чужденци в България от Европейски Съюз за последните 3 години

  • 2015
  • 2014
  • 2013

Посещения на чужденци в България от други държави за последните 3 години

  • 2015
  • 2014
  • 2013