Услуги

Услуги

Програма "Таен клиент"

За да бъде успешен вашият хотел, трябва да се стремите да поддържате на постоянно високо равнище удовлетвореността на своите клиенти. А това може да стане само ако знаете какво е вашето ниво и разберете реално кои са слабите ви места. За това препоръчваме програмата ни "Таен клиент" като едно от най-ефективните средства за мониторинг на начина на обслужване на всеки хотел.

Тайният клиент е най-добрият инструмент за наблюдение на качеството на обслужване и на работата на служителите, защото е в пряк контакт с клиентите.Това е човек, който изглежда, звучи и...

Качествен контрол

Качеството на предлаганите услуги е най-важното конкурентно предимство на всеки хотел. В среда на огромна конкуренция хотелиерите трябва да поставят на първо място изискванията и потребностите на своите клиенти и да съобразяват именно с тях всяко свое действие и взето решение. Това, което никога не бива да забравяте, е, че не трябва да подценявате клиентите си, защото днес - в ерата на интернет и мобилните технологии, те са отлично информирани и знаят какво трябва да получат срещу своето заплащане. Следователно добрите собственици на хотели трябва да се стремят да предоставят единствено услуги, които...


Посещения на чужденци в България за последните 3 години

  • 2015
  • 2014
  • 2013

Посещения на чужденци в България от Европейски Съюз за последните 3 години

  • 2015
  • 2014
  • 2013

Посещения на чужденци в България от други държави за последните 3 години

  • 2015
  • 2014
  • 2013