Услуги

Услуги

Стандартни оперативни процедури (SOP's)

Стандартно оперативна процедура (SOP) е набор от написани инструкции, които документират рутинната или повтаряемата дейност, следвана от хотела. SOP спомага за поддържането на качеството на обслужването и стандарта на вашия хотел. Развитието и използването на SOP е важна част от една успешна качествена система, която предоставя на ръководството информация как да извършва дадена дейност правилно и утвърждава качеството на получените продукти. Задължително е за всеки новонает член в хотелския персонал да премине през обучение за стандартната оперативна процедура на хотела - SOP. Хотел Консулт може да ви...


Посещения на чужденци в България за последните 3 години

  • 2015
  • 2014
  • 2013

Посещения на чужденци в България от Европейски Съюз за последните 3 години

  • 2015
  • 2014
  • 2013

Посещения на чужденци в България от други държави за последните 3 години

  • 2015
  • 2014
  • 2013