Услуги

Услуги

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

"Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" по мярка 6.4 (2014-2020)

Очакван прием на проекти по мярка 6.4. – Ноември 2017 г.

Бюджет: 50 200 000 евро

 

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 

  • Развитие на селски туризъм: 

Туристическо...


Посещения на чужденци в България за последните 3 години

  • 2015
  • 2014
  • 2013

Посещения на чужденци в България от Европейски Съюз за последните 3 години

  • 2015
  • 2014
  • 2013

Посещения на чужденци в България от други държави за последните 3 години

  • 2015
  • 2014
  • 2013