Услуги

Услуги

Категоризация на хотели

Категоризацията на хотелите в България и прилежащите към тях заведения за хранене е задължителна, независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението им. Извършва се в съответствие със Закона за туризма и Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

Категориите на хотелите в България са: една звезда, две звезди, три звезди, четири звезди и пет звезди.

Също така се разработи и независима категоризация на хотелите и...


Посещения на чужденци в България за последните 3 години

  • 2015
  • 2014
  • 2013

Посещения на чужденци в България от Европейски Съюз за последните 3 години

  • 2015
  • 2014
  • 2013

Посещения на чужденци в България от други държави за последните 3 години

  • 2015
  • 2014
  • 2013