img-Продажби и стратегическо планиране
Продажби и стратегическо планиране

В основата на добрите продажби стоят две важни точки, които трябва да бъдат основни звена на...

Повече
img-Брандова насоченост
Брандова насоченост

Най-точната характеристика на бранда е, че той всъщност не е нито физически обект, нито пък е...

Повече
img-Категоризация на хотели
Категоризация на хотели

Категоризацията на хотелите в България и прилежащите към тях заведения за хранене е...

Повече

Услуги

Управление на приходите и разходите

Управлението на приходите и разходите на хотела е най-важният фактор за постигане на очакваните...

Интернет маркетинг

Днес със стремглавото развитие на интернет моделът „онлайн милиардер от 0-та” е...

Брандова идентичност

Брандингът е причината за успеха на вашия хотел. Няма значение дали той е малък, среден или...

Предимства на брандовата идентичност

Брандовата идентичност може: - да ви отличи от вашите конкуренти; - да даде известност на...

Уеб дизайн

Добрият уеб дизайн може да бъде силен инструмент за установяване на вашия бранд. В хотелския...

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

"Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" по мярка 6.4 (2014-2020) Очакван...

Успехът - да бъдеш на точното място,
в подходящия момент.

Завършени проекти

Консултанти

Задовелени клиенти

Препоръки

Истинското знание не е вродено,
то се придобива. Демокрит