img-Програма "Таен клиент"
Програма "Таен клиент"

За да бъде успешен вашият хотел, трябва да се стремите да поддържате на постоянно високо равнище...

Повече
img-Брандова насоченост
Брандова насоченост

Най-точната характеристика на бранда е, че той всъщност не е нито физически обект, нито пък е...

Повече
img-Категоризация на хотели
Категоризация на хотели

Категоризацията на хотелите в България и прилежащите към тях заведения за хранене е...

Повече

Услуги

Продажби и стратегическо планиране

В основата на добрите продажби стоят две важни точки, които трябва да бъдат основни звена на...

Интернет маркетинг

Днес със стремглавото развитие на интернет моделът „онлайн милиардер от 0-та” е...

Предимства на брандовата идентичност

Брандовата идентичност може: - да ви отличи от вашите конкуренти; - да даде известност на...

Брандова стратегия

Брандовата стратегия е формален план, използван от бизнеса, за да създаде определена представа за...

Концепция за развитие на хотела

Концепцията за развитие на хотела ще ви помогне да разширите възможностите си и ще ви служи като...

Уеб дизайн

Добрият уеб дизайн може да бъде силен инструмент за установяване на вашия бранд. В хотелския...

Успехът - да бъдеш на точното място,
в подходящия момент.

Завършени проекти

Консултанти

Задовелени клиенти

Препоръки

Истинското знание не е вродено,
то се придобива. Демокрит