img-Интернет маркетинг
Интернет маркетинг

Днес със стремглавото развитие на интернет моделът „онлайн милиардер от 0-та” е...

Повече
img-Социално-медиен маркетинг
Социално-медиен маркетинг

Дигиталният маркетинг се състои в това да подпомогне директната продажба на услугите и продуктите...

Повече
img-Брандова насоченост
Брандова насоченост

Най-точната характеристика на бранда е, че той всъщност не е нито физически обект, нито пък е...

Повече

Услуги

Продажби и стратегическо планиране

В основата на добрите продажби стоят две важни точки, които трябва да бъдат основни звена на...

Оnline и offline дистрибуция

Оnline и offline дистрибуцията всъщност представлява процеса по разпространението на хотелските...

Хотел Start-up

Стартирането на хотелски бизнес може да бъде предизвикателно, но доходоносно начинание. Без...

Предимства на брандовата идентичност

Брандовата идентичност може: - да ви отличи от вашите конкуренти; - да даде известност на...

Брандова стратегия

Брандовата стратегия е формален план, използван от бизнеса, за да създаде определена представа за...

Категоризация на хотели

Категоризацията на хотелите в България и прилежащите към тях заведения за хранене е...

Успехът - да бъдеш на точното място,
в подходящия момент.

Завършени проекти

Консултанти

Задовелени клиенти

Препоръки

Истинското знание не е вродено,
то се придобива. Демокрит