img-Оnline и offline дистрибуция
Оnline и offline дистрибуция

Оnline и offline дистрибуцията всъщност представлява процеса по разпространението на хотелските...

Повече
img-Брандова стратегия
Брандова стратегия

Брандовата стратегия е формален план, използван от бизнеса, за да създаде определена представа за...

Повече
img-Управител (и) под наем
Управител (и) под наем

Фирма Хотел Консулт предлага уникална възможност, чрез която ще може да се справите с...

Повече

Услуги

Стандартни оперативни процедури (SOP's)

Стандартно оперативна процедура (SOP) е набор от написани инструкции, които документират...

Продажби и стратегическо планиране

В основата на добрите продажби стоят две важни точки, които трябва да бъдат основни звена на...

Интернет маркетинг

Днес със стремглавото развитие на интернет моделът „онлайн милиардер от 0-та” е...

Предимства на брандовата идентичност

Брандовата идентичност може: - да ви отличи от вашите конкуренти; - да даде известност на...

Брандова насоченост

Най-точната характеристика на бранда е, че той всъщност не е нито физически обект, нито пък е...

Категоризация на хотели

Категоризацията на хотелите в България и прилежащите към тях заведения за хранене е...

Успехът - да бъдеш на точното място,
в подходящия момент.

Завършени проекти

Консултанти

Задовелени клиенти

Препоръки

Истинското знание не е вродено,
то се придобива. Демокрит