img-Продажби и стратегическо планиране
Продажби и стратегическо планиране

В основата на добрите продажби стоят две важни точки, които трябва да бъдат основни звена на...

Повече
img-Предимства на брандовата идентичност
Предимства на брандовата идентичност

Брандовата идентичност може: - да ви отличи от вашите конкуренти; - да даде известност на...

Повече
img-Концепция за развитие на хотела
Концепция за развитие на хотела

Концепцията за развитие на хотела ще ви помогне да разширите възможностите си и ще ви служи като...

Повече

Услуги

Управление на приходите и разходите

Управлението на приходите и разходите на хотела е най-важният фактор за постигане на очакваните...

Оnline и offline дистрибуция

Оnline и offline дистрибуцията всъщност представлява процеса по разпространението на хотелските...

Интернет маркетинг

Днес със стремглавото развитие на интернет моделът „онлайн милиардер от 0-та” е...

Брандова идентичност

Брандингът е причината за успеха на вашия хотел. Няма значение дали той е малък, среден или...

Брандова стратегия

Брандовата стратегия е формален план, използван от бизнеса, за да създаде определена представа за...

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

"Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" по мярка 6.4 (2014-2020) Очакван...

Успехът - да бъдеш на точното място,
в подходящия момент.

Завършени проекти

Консултанти

Задовелени клиенти

Препоръки

Истинското знание не е вродено,
то се придобива. Демокрит